دوم؛ از نوشتن لذت می برید؟

کسی که از نوشتن لذت نمی برد باید در اسرع وقت و برای همیشه بی خیال نوشتن بشود. و شما اگر نمی توانید بی خیال نوشتن بشوید پس حتما یه جورایی از نوشتن لذت می برید و اگر نمی توانید بنویسید یا از نوشته های خود احساس رضایت نمی کنید دلیل دیگری دارد. اما تا قبل از آنکه دلایل دیگر را برطرف کنید مدام به خود یادآوری کنید که نوشتن برای شما چقدر می تواند لذت بخش باشد. به جمله ای که آخرین بار نوشته اید نگاه کنید.به کلمات و به ترتیب آنها دقت کنید. به این فکر کنید که اگر آن ها دربرابر شما هستند به خاطر این است که شما به آنها اجازه بودن داده اید به عبارت دیگ این شما بودید که آن ها را خلق کرده اید و برایشان در جمله تان جایی را تعیین کرده اید. از این ها گذشته درپس این خلق شما معنایی پدید آمده است که تا به حال اصلا یا لااقل به این صورت وجود نداشته است. آیا این لذت بخش نیست؟ حتی برای آن که نویسنده بزرگی شوید و آنچه که می آفرینید هنرمندانه و جذاب باشد لازم است از نوشتن لذت ببرید و از آن فارغ از این که چه هست لذت ببرید. این باعث می شود وقتی شروع به نوشتن می کنید کپ نکنید و همه چیزهایی که آماده کرده بودید یا ممکن بود به ذهنتان بیاید از شما فرار نکنند.

محبوب ترها