خودکشیسنگ را برداشت تا بزند به نشانه ای که کاشته بود صد متر آن ور تر. سنگ سرد را در دست فشرد چشم هایش را ریز کرد وبه قوطی خالی کمپوت خیره شد نفسش را حبس کرد بعد توی یک نیمچرخ دستش را عقب برد و وآماده پرتاب شددر همین لحظه گنجشکی آمد و نشست روی قوطی. قوطی کمی لق لق خورد. گنجشک پرید بالا وقوطی دلنگ دلونگ افتاد پائین . بعدش هم گنجشک نشست همانجا جای قوطی و سرش را بالا گرفت وشروع کرد به جیک جیک کردن...

دنیای علی


راستی را که دنیا برای کسی که به عنوان سرای خویش بدان دل خوش نکند و وطن خویشش نشناسد چه جایگاه و سرای نیکی باشد.بی شک فردا تنها کسانی از گذرگاه دنیا به سعادت می رسند که امروز سخت از آن گریزانند.

خورشید بی غروب نهج البلاغه.ص255 سخن 214

یکم ؛ درست نشسته اید؟

شخصا هنری را سراغ ندارم که در آن نحوه قرار گرفتن حرف اول را نزند.از موسیقی گرفته تا خطاطی و تصویربرداری وخطابه و باقی هنرها اولین اصل این است که آرام و با طمأنینه قرار بگیرید نشسته یا ایستاده.نوشتن هم از این قائده مستثنا نیست.حتی هنگام نوشتن پرشورترین مقالات باید آرام باشید و این آرامش از بدن شما شروع می شود.روی نوشته تان خم نشوید.دست ها رادر حالت موذب قرار ندهید.مراقب باشید حتی چشمهایتان خسته نشوند.بدنی ریلکس با تنفسی یکنواخت شما را کمک می کند بهتر فکر کنید و راحت تر تایپ کنید یعنی برای نوشتن آماده آماده باشید.

مقدمه صدنکته

1.از امروز و در هر فرصتی که دست دهد نکاتی را برای ارتقای مهارت های نوشتن تقدیم تان می کنم هر چند بسیاری از آنها ممکن است برای شما تکرار دانسته هایتان باشد و از این بابت باید جسارت من را ببخشید.
2. منابع این نکات عبارت است از شنیده ها خوانده ها و تجربیات شخصی. درپایان این مجموعه که دربردارنده نزدیک به صد نکته خواهد بود لیستی از کتابها و مقالاتی که وامدارشان می شوم تقدیم خواهم کرد اما منبع نقل قول های مستقیم فی المجلس ذکرمی شود.
3. سعی می کنم نکاتی را برایتان بگذارم که اختصاص به نوع خاص ادبی نداشته باشد و در مورد هر نوشتنی به کار بیاید.
4.چنان که دات فایر در مورد کتابش گفته است شما نیز این نکته ها را « بخوانید ، آنچه از نظر خودتان با ارزش است انتخاب کنید و بدون کمترین اتلاف وقت دست به کار نوشتن بشوید*»
برای باخبر شدن از مطالب جدید عالم و آدم مشترک فید آن شوید.

*داین دات فایر.فن رمان نوسی. انتشارات نگاه. ص6

و آدم برفی عاشق وقتی از عالم و آدم ببرد لاجرم بی در کجا می شود
با وجود رفع فیلتر از بلاگر اثاثمان را بردیم بلاگفا...قدمتون اونجاهم بر چشم من.

محبوب ترها