درباره حمله به نوری زاد

اگر دسترسی دارید به مقاله چرا سکوت مندرج در هفته نامه 19دی قم مراجعه کنید تا ببینید ساحت روحانیت در حقیقت کجا و چگونه دارد خدشه دار می شود.در این مقاله یک روحانی!! در نقد نوری زاد زبان به سخن نه نه به فحش گشوده است.آیا این با ادبیات و منش رسول خدا و ائمه سازگار است؟ در یکی از نظراتی که برای نوشته قبلی من گذاشته شده است نمونه دیگری از فحاشی را می بینید.راستی چرا ما این گونه ایم؟راستی ما دلمان برای منافع دین سوخته یا منافع خودمان؟

درباره نوری زاد

یه مرد پیدا شده روکرده به روحانیت حرف حساب می زنه آقایون ریخته اند به هم دادو هوار راه انداخته اند که به مرجعیت اهانت شده.اگر طلبه نبودم شاید چیزی نمی گفتم.مقتدایی سخن از مصونیت می کند!!!!!!!این راه را باید طی کنیم وگرنه چیزی از دین باقی نمی ماند.نمی دانم به چه زبانی باید بگوییم که دین ما دین شما آقایان از ما بهتران نیست.به عنوان یک درسخوانده حوزه علمیه قم نوری زاد را بر حق می دانم.خدا توفیقش دهد.

محبوب ترها