درباره نوری زاد

یه مرد پیدا شده روکرده به روحانیت حرف حساب می زنه آقایون ریخته اند به هم دادو هوار راه انداخته اند که به مرجعیت اهانت شده.اگر طلبه نبودم شاید چیزی نمی گفتم.مقتدایی سخن از مصونیت می کند!!!!!!!این راه را باید طی کنیم وگرنه چیزی از دین باقی نمی ماند.نمی دانم به چه زبانی باید بگوییم که دین ما دین شما آقایان از ما بهتران نیست.به عنوان یک درسخوانده حوزه علمیه قم نوری زاد را بر حق می دانم.خدا توفیقش دهد.

محبوب ترها