و آدم برفی عاشق وقتی از عالم و آدم ببرد لاجرم بی در کجا می شود
با وجود رفع فیلتر از بلاگر اثاثمان را بردیم بلاگفا...قدمتون اونجاهم بر چشم من.

محبوب ترها