مقدمه صدنکته

1.از امروز و در هر فرصتی که دست دهد نکاتی را برای ارتقای مهارت های نوشتن تقدیم تان می کنم هر چند بسیاری از آنها ممکن است برای شما تکرار دانسته هایتان باشد و از این بابت باید جسارت من را ببخشید.
2. منابع این نکات عبارت است از شنیده ها خوانده ها و تجربیات شخصی. درپایان این مجموعه که دربردارنده نزدیک به صد نکته خواهد بود لیستی از کتابها و مقالاتی که وامدارشان می شوم تقدیم خواهم کرد اما منبع نقل قول های مستقیم فی المجلس ذکرمی شود.
3. سعی می کنم نکاتی را برایتان بگذارم که اختصاص به نوع خاص ادبی نداشته باشد و در مورد هر نوشتنی به کار بیاید.
4.چنان که دات فایر در مورد کتابش گفته است شما نیز این نکته ها را « بخوانید ، آنچه از نظر خودتان با ارزش است انتخاب کنید و بدون کمترین اتلاف وقت دست به کار نوشتن بشوید*»
برای باخبر شدن از مطالب جدید عالم و آدم مشترک فید آن شوید.

*داین دات فایر.فن رمان نوسی. انتشارات نگاه. ص6

محبوب ترها