راه حل دعوای طرح عفاف به طرزی واقع گرایانه


با عرض پوزش از همه دوستانی که قول وقرار ما را مبنی بر عدم دخول در موضوعات سیاسیه به یاد دارند از باب اضطرار واکل میته و...لازم می دانم پایی به این گنداب سیاست بزنیم. البته مرحوم امام خمینی فرمودند سیاست ما پدرسوختگی نیست ولی ما که هر چی گشتیم در سیاسات اکثر سیاسون این بلاد چیزی جز کلکسیونی از پدر سوختگی و حتی در مواردی مادر سوختگی نیافتیم. شاید هم باید برای جمهوری اسلامی دو ساخت در سیاست قائل شد که البته از ادعا تا حقیقت آقایان هم چندان همراه نیست. الغرض درباره طرح حجاب وعفاف ما هر چه سعی کردیم جلوی خودمان را بگیریم وصبر کردیم که لااقل دعو.ای احمد نژاد; وعلمای اعلام تمام شود دیدیم عن قریب است که توی دلمان کاکتوس سبز شود بی خیال همه ملاحظات شدیم و با وجود اینکه وبلاگمان را هم همین چند لحظه پیش آپ نموده بوده ایم لازم دیدیم طرح فوق العاده خلاقانه وبی نظیر خود را برای حل وفصل مشکل ارائه کنیم تا حجت بر همه تمام شود. کاری که مسئولین محترم باید بکنند این است که همه شهر را یا هر خیابان شهر را به دونیم قسمت کنند و در قسمت آن نظر یک دسته را به اجرا بگذارند. این کار دو خاصیت دارد : یکی این که هر دو طرف دعوا هم موافقین و هم مخالفین در مدیریت فرهنگی مملکت اعمال نظر کرده اند و خیالشان راحت می شود و دوم اینکه پس از مدتی می توانند نگاه کنند ببینند کدام شیوه بهتر جواب داده است.

پا: نمی شه ولی اگه می شد چی می شد!

محبوب ترها