سوم؛ وسواس شروع

معمولا برای شروع نباید وسواس بیش از حد داشت. درست است که چگونه شروع کردن مهم است اما اصل شروع کردن و سفید نگذاشتن کاغذ از آن مهم تر است. اگر فکر با چی شروع کردن معطلتان گذاشته حتمن دچار وسواس شده اید و بهترین راه نجات از هر وسواس دل به دریا زدن است.

محبوب ترها