فتنه قرآن سوزی


قرآن سوزی توسط یک کشیش امریکایی در سالگرد یازده سپتامبر منتفی شد ولی گزارش شده است تعدادی از امریکایی ها تعدادی قرآن را آتش زدند در این باره معتقدم:

1.مسئله سوخته شدن قرآن توسط تعدادی افراطی با قضیه ای که منتفی شد فرق می کند و نباید همان موضع گیری را توقع داشت یا بروز داد.

2. این کار هرچند دیگر آن وجهه سیاسی ورسانه ای قضیه منتفی شده را ندارد نشان دهنده گوشه هایی از فرهنگی است که می خواهد دنیا را مدیریت کند.

3.باید صبر کرد و از هرکار غیر عاقلانه ای پرهیز کرد.بی شک برافرخته شدن آتش خشم های خارج از کنترل در دو سوی جریان خواست دشمنان اسلام خصوصا صهیونیزم است.مخاطب من کسانی است که ابدا صدای من به گوششان نخواهد رسید.

محبوب ترها