تاكسي كلاس

مسافر: آخه اين همه سروصدا و پوستر و..درسته؟
راننده: شايد درست نباشه. خودش هم راضي نيست ولي خب مردمن. دوستش دارن.
نكته:
وقتي اين ديالوگ را توي تاكسي شنيدم داشتم به همين مسئله فكر مي كردم.حرفي كه راننده تاكسي زد نكته مهمي بود. درصد ريادي از تبليغات انجام شده وبنرهاي توي خيابون در جريان سفر رهبري به قم. مردمي يا متعلق به شركت هاي خصوصي بود. اما درباره دولتي هاش هم گرچه زياده روي درست نيست اما بالاخره همه دستگاه ها بودجه اي براي روابط عمومي ومناسبت ها دارن و چرا نمي تونيم ونبايد اين سفر رو هم يكي از همين مناسبت ها بدونيم وقتي مردم آن را اين جوري مي بينن.مگه اينكه كلا از جاي ديگه و چيز ديگه ناراحت باشيم.

محبوب ترها