یک نه دیگر به فلسفه

مهدی نصیری پس از زن و تجدد حالا سراغ فلسفه رفته است تا هندسه فکری خود را در نظر خوانندگانش کامل کند.اگر چه نوع نگاه او را به فلسفه می توان از خلال آن دو کتاب قبلی هم دریافت.علاوه بر این با انتشار فلسفه از منظر قرآن و سنت جدا ل موافقین و مخالفین فلسفه خود را نمایان تر و علنی تر کرده است.چندی پیش بوستان کتاب قم کتابی در رد آرای تفکیکی ها منتشر کرد که البته اولین کتاب بوستان در این رابطه نبود.در سوی مخالفین و در جرگه نویسندگاه جز حکیمی کسی را نمی شناسیم و اگر نصیری بتواند در دل این جریان شنا کند ظرفیت زیادی برای شنیده شدن دارد.خدا همه انان را که برای ارائه دین ناب ناب تلاش می کنند موفق بدارد.
از مصاحبه مهدی نصیری درباره کتاب تازه اش؛فلسفه از منظر کتاب سنت:
ما در خیلی از موضوعات با مسائل سطحی برخورد کرده‌ایم و می‌کنیم. در حوزه‌های درسی و علمی‌مان با خیلی از موضوعات محققانه برخورد نکردیم و متاسفانه خارج از مدار تحقیق عمل کردیم. از جمله راجع به بحث اخباریون و اخباریگری. الآن تصور غالب از اخباریون، این ماجرای مشهوری است که در آثار بعضی از بزرگان ما ذکر شده که یک عالم اخباری بود که بچه‌اش مرد و روی کفن بچه‌اش نوشت «اسماعیل یشهد ان‌لااله‌الاالله». به او گفتند تو که اسم پسرت اسماعیل نیست. اسم پسرت مثلا حسن است، چرا این جوری می‌نویسی؟ او گفت چون امام صادق(ع) روی کفن پسرش نوشت «اسماعیل یشهد ان‌لااله‌الاالله» من نمی‌خواهم از نص عدول کنم، پس من هم می نویسم اسماعیل! ولی آیا واقعا نماینده جریان اخباریگری این آقا بوده است که یک برخورد غیراصولی این جوری کرده است؟

محبوب ترها