رحلت آیت الله

آیت الله حقیقی پیرمرد ساده و دلنشینی بود که اکثر کرمانی ها خصوصا قدیمی تر ها می شناختندش.سال ها امامت مسجد جمعه را بر عهده داشت و صفای سخن و سلامت عملش زبانزد بود.خدا رحمتش کند.چه روز بزرگی از دنیا رفت و غمی افزون بر غم شهادت امام رضا را بر دلمان گذاشت.

محبوب ترها